P1010001.JPG

Miljö

Blacklink Networks AB verkar för att vi i vårt arbete skall förebygga förorening och för att belastningen på natur och miljö begränsas så långt som möjligt. Vårt grundkrav är att tillämpliga lagkrav uppfylls. 

Vid val av material, produkter,metoder och teknik beaktar vi miljöaspekter. 
Vi källsorterar allt vårt avfall.

 


I vårt praktiska miljöarbete deltar alla medarbetare och anlitade underentreprenörer. Vårt eget miljöarbete och vårt miljöledningssystem utvecklar vi genom ständiga förbättringar. 

  • LinkedIn
  • Instagram

Susvindsvägen 29 432 32 Varberg

© 2021 by Blacklink Networks AB